Mensen, Werk & Leren Samen- brengen

Social Return On Investment

Onder de hoede van een werkcoach

Op weg naar een vaste baan

DELEN = WINNEN

 

 

deleniswinnen

Delen = Winnen

WW&W is een sociale onderneming, het uitgangspunt om naast winst ook sociale doelen na te streven. WW&W is een onderneming waarin werk, leren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden samengebracht. Hiermee willen we ervoor zorgen dat deze mensen een opleiding en een vaste baan krijgen. Tevens willen we voorkomen dat er een instroom ontstaat naar verschillende uitkeringsinstanties. De sociale onderneming opereert op economische wijze. Alle winst van de onderneming wordt afgedragen aan de stichting Delen = Winnen, om zo het economische rendement terug te laten vloeien in sociale en ecologische doelen en projecten.

Bij WW&W gaat het om de sociale economie WW&W heeft een dubbele doelstelling: economisch en sociaal. Sociale ondernemingen zijn een belangrijk onderdeel van de sociale economie. WW&W creëert werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, WW&W pakt milieuproblemen aan en WW&W doet iets aan armoede en de leefbaarheid in buurten.

Samenwerken

WW&W werkt samen met woningbouwcorporaties, gemeentelijke-, overheidsinstellingen en bedrijven als opdrachtgever. Op deze manier kan het werk gegarandeerd worden voor de doelgroep. Het resultaat voor de woningbouwcorporaties, gemeentelijke-, overheidsinstellingen en bedrijven is dat niet alleen het (reguliere) werk wordt uitgevoerd, maar dat ook de maatschappelijke taak wordt vervuld. Dit alles zonder subsidies.

Contact

Kwakscheweg 4
3261 LG Oud-Beijerland
088 46 36 999